تصویر عنوان

خاک ورز قلمی مجهز به روتیواتور( روتوچیزل )

خاک ورز قلمی مجهز به روتیواتور (روتو چیزل)

روتوچیزل ترکیبی از یک چیزل و یک روتیواتور متصل به آن است. در پاره ای از مواقع کشاورز نه تنها نیاز به  شکستن لایه های سخت زیرین خاک دارد بلکه علاوه بر این، نیاز به خرد نمودن کلوخ های سطحی ایجادشده روی سطح خاک نیز دارد . در این موارد از دستگاه گاوآهن قلمی مجهز به روتیواتور (روتوچیزل) استفاده می گردد.

مشخصات سه نمونه از روتوچیزل های تولیدی دلتا دشت در ادامه قابل مشاهده است.