تصویر عنوان

سمپاش 400 و 600 لیتری سوارشونده بوم دار مدل: IDM400 و IDM600

سمپاش 400 و 600 لیتری سوارشونده بوم دار مدل: IDM400 و IDM600

-دارای تانک پلی اتیلن دو تکه (تانک اصلی و تانک دست شور)

-مجهز به بوم 8 متری 12 متری

-مجهز به سیستم برگردان بمنظور مخلوط کردن سموم داخل تانک

-مجهز به شیلنگ جمع کن، شیلنگ و متعلقات (امکان سمپاشی با لانس و یا بوم ، به انتخاب کشاوررز)

-مجهز به گاردان و متعلقات