تصویر عنوان

سمپاش فرغونی 130 لیتری

سمپاش فرغونی 130 لیتری

-مجهز به شیلنگ جمع کن

-قابلیت جابجایی آسان

-دارای ظاهر شکیل  با حفظ معیارهای ارگونومی

-مجهز به سیستم برگردان بمنظور مخلوط کردن سموم داخل تانک